Өнөөдөр: 2014 оны 4-р сарын 17  
Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар   |   Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрууд   |   Хилийн мэргэжлийн хяналтын албууд   |   Нэгдсэн төв лаборатори

Анхаар, шинэ цонхонд нээнэ үү. PDFХэвлэхИ-мэйл

 

Хяналт шалгалтыг хяналтын хуудсаар хийж байна.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 2011 оноос хяналт шалгалт хийхдээ хяналтын хуудсыг ашиглаж байна.

Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой.   Тухайлбал, хяналтын хуудсаар дамжуулж хууль тогтоомж, стандартыг аж ахуйн нэгж байгууллагад сурталчилах, хяналтын хуудсыг хяналт шалгалт хийхээс өмнө бизнес эрхлэгчдэд урьдчилан хүргэснээр дотооддоо зөрчлөө илрүүлж засах боломжтой. Энэ бүхэн нь хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс шалтгаалж байгаль орчинд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, цаашилбал иргэд, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлж байгаа юм.   

Улсын байцаагч хяналтын хуудасны асуултуудын хүрээнд танай байгууллагад шалгалт хийхдээ асуулт бүрээр үнэлгээ тавина. Эцэст нь энэ үнэлгээг нэгтгэж тухайн шалгуулагч этгээдийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нь хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаа, хангаагүйгээс ямар төвшний эрсдэл гарахыг тодорхойлох юм.  

Хяналтын хуудсаар хяналт шалгалт хийсэн тухай бүр төв, орон нутгийн хяналтын байгууллагуудад бүртгэл мэдээллийн сан, зөрчлийн түүх бүрдүүлнэ. Энэ мэдээллийн баазад үндэслэн дараа дараа жилийн хяналт шалгалтад хамрагдах эрсдэл бүхий бизнес эрхлэгчдийн нэрсийг гаргахад ашиглана.

Та өөрийн үйлдвэрлэл үйлчилгээнд хяналт тавихад ашиглах хяналтын хуудсыг үнэ төлбөргүй татан авч дотоодын хяналт шалгалтдаа ашиглана уу.

                          
 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ НЭР, КОД-2014

Чиглэл

Код

Хяналтын хуудасны нэр

Link

өөрчлөлт

1

Хүнсний аюулгүй байдал

Анхан шатны үйлдвэрлэл

1,13,1

Гахайн аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

2

1,13,2

Гахайн өрхийн аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

3

1,14,1

Шувууны аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

4

1,14,2

Шувууны өрхийн аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

5

1,15,1

Мал эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

6

1,15,2

Мал үржлийн нэгжийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

7

1,26

Малын удмын сан хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

8

1,27

Малын эмийн үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

9

1,16,1

Малын эмийн худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас /1-р зэрэглэлийн малын эмийн сан/

 Татаж авах...

Хуучин

10

1,16,2

Малын эмийн худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас /2-р зэрэглэлийн малын эмийн сан/

 Татаж авах...

Хуучин

11

1,16,3

Малын эмийн худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас /3-р зэрэглэлийн малын эмийн сан/

Татаж авах...

Хуучин

12

1,24

Үрийн болон хүнсний буудай хүлээн авах, хадгалах, борлуулах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

13

1,28

Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

14

1,18

Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэний агуулах зоорийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

15

Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

1,29

Хүнсний үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

16

1,1

Мах эхлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

17

1,2

Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

18

1,3

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

19

1,4

Кремт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

20

1,5

Согтууруулах ундаа /спирт, архи, дарс, шар айраг/-ны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

21

1,6

Жүүс, ундааны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

22

1,7

Гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

23

1,8

Нөөшилсөн, даршилсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

24

1,9

Зайрмагны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

25

1,19

Гурилын үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

26

1,20

Ус, рашааны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

27

1,12

Өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

28

1,22

Чихэр, шоколадны болон бусад /чипс гэх мэт/ үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

 

29

3,5

Ундны усны чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

30

1,10

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

31

1,11

Худалдаалах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

32

Хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал

Байгаль орчин

2,1

Арьс шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

33

2,2

Төв болон урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

34

2,3

Дулааны цахилгаан станц, хэсгийн халаалттай уурын зуух, нам даралтын зуухны байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

35

2,4

Шатахуун түгээх станц, агуулахын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

36

2,5

Ой ашиглалтын компани байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

37

2,11

Химийн хорт болон аюултай бодис, ургамал хамгаалах бодис, бордоо хадгалах, худалдан борлуулах үйл ажиллагааг хянах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

38

3,15

Хатуу хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлт, устгалын байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

39

2,20

Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх ажилд химийн бодис, бактерийн бэлдмэл хэрэглэх үеийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

40

2,15

Амьтны нөөцийг ашиглах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

41

2,16

Ургамал  ашиглагч  аж ахуйн нэгж, байгууллага,  иргэний   үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд  нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

42

2,19

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

43

2,10

Газар олголтын байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

44

2,12

Газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

45

2,17

Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барих, ашиглах үед хийгдэх геодезийн ажлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

46

2,18

Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

47

Геологи уул, уурхай

2,14

Геологи хайгуулын ажлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

48

2,6

Ил уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

49

2,7

Далд уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

50

2,8

Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

51

2,13

Бичил уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

52

2,9

Тэсрэх материалын үйлдвэрлэл, ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

53

Нийтийн эрүүл ахуй, эм, эмчилгээний аюулгүй байдал

Эрүүл мэнд

3,23

Түргэн тусламжийн төвийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

54

3,1,1

Эмнэлгийн эмчилгээ, оношилгоо, тусламж үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

55

3,1,2

Эмнэлгийн эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

56

3,20

Шүдний эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

57

3,11

Рашаан, сувиллын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

58

3,6

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

59

3,7

Ерөнхий боловсролын сургуулийн эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

60

3,24

ЕБС-ийн дотуур байрны эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

61

3,25

Их дээд сургуулийн эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

62

3,26

Хүүхдийн асрамж, халамжийн байгууллагын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг

Татаж авах...

Хуучин

63

3,12

Сауны эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

64

3,13

Бассейны эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас 

 Татаж авах...

Хуучин

65

3,14

Халуун усны газрын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

66

3,16

Гоёлын гоо заслын газрын эрүүл ахуйн шаардлага, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

67

3,17

Үсчний газрын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

68

3,18

Хүүхдийн зуслангийн эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын нөхцлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

69

3,21

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх  үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

70

3,22

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх бодисын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

71

3,10

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

72

1,21

Тамхины үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

73

Эм, био бэлдмэл

3,2

Эм, биобэлдмэлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

74

3,3

Эмийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

75

3,4

Эм ханган нийлүүлэх байгууллагын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас 

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

76

3,8

Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв, цусны салбар банкны үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас 

Татаж авах...


77

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал

4,1,1

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

78

4,1,2

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

79

4,6

Хөдөлмөрийн харилцааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

80

Нийгмийн хамгаалал

4,2

Ажилтны нийгмийн хамгааллыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

81

4,3

Нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

82

4,4

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

83

4,5

Нийгмийн халамжийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

84

4,7

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

 

85

4,8

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн зарцуулалтын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

86

Барилга, байгууламжийн аюулгүй байдал

Хот байгуулалт

5,36

Барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн  шийдлийн хэрэгжилтийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

87

5,37

Хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах....

Хуучин

88

Барилгын материалын үйлдвэрлэл

5,3

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

89

Барилгын техник

5,1,1

Каркасан барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

90

5,1,2

Тоосгон барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

91

5,1,3

Угсармал барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

92

5,2

Барилга, байгууламжийн ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

93

5,37,1

Ус хангамжийн эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламж, төвлөрсөн  ус хангамж ариутгах татуургын гадна шугам  сүлжээний угсралтыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

94

5,37,2

Ус хангамжийн эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламж, төвлөрсөн  ус  хангамж ариутгах татуургын гадна шугам сүлжээний ашиглалтыг  шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

95

5,35

Барилга, байгууламжийн төсөв, гүйцэтгэлийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

96

Өргөх мехнизм

5,19,1

Ачаа өргөх краныг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

97

5,19,2

Далд уурхайн өргүүрийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

98

5,19,3

Эскалаторыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

99

5,19,4

Лифтийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

100

5,19,5

Барилгын өргүүрийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

101

5,19,6

Ган татлагат дүүжин замыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

102

5,19,7

Сагстай өргөгчийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

103

5,19,8

Манипуляторт краныг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

104

Эрчим хүч

5,4

Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, дулаан дамжуулах, түгээх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын худас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

105

5,5

Сэргээгдэх эрчим хүчний станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

106

5,6,1

Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

107

5,6,2

Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

108

5,6,3

Цахилгаан эрчим хүч түгээх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

109

5,29

Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

110

5,8

Шугам хоолойг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

111

5,9

Зуух/өндөр, дунд хүчин чадлын/-ны үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

112

5,10

Даралтат савны үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

113

5,11

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалтыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

114

5,12

Шингэрүүлсэн шатдаг хий цэнэглэх станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

115

5,13

Шатахуун түгээх станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

116

5,14

Автомашиныг хийгээр цэнэглэх станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас 

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

117

5,30

Бага хүчин чадлын зуухны үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

118

5,31

Шингэрүүлсэн шатдаг хийн тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

119

5,32

Шингэрүүлсэн шатдаг хий борлуулах цэгийг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

120

Авто зам

5,15

Авто зам, гүүрийн угсралт, засвар арчлалтыг шалгах хяналтын хуудас            

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

121

5,16

Авто зам, гүүрийн ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас 

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

122

Тээвэр

5,20

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг эрхлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

123

5,21

Нийтийн тээврийн үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

124

5,22

Ачаа тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

125

5,23

Усан замын тээврийн хяналтын шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

126

5,33

Автo тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

127

5,34

Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

128

Мэдээлэл холбоо

5,24

Мэдээлэл, харилцаа холбооны шугам сүлжээг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

129

5,26

Радио, долгион ашиглагч этгээдийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

130

Хэмжил зүй

5,28,1

Хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

131

5,28,2

Итгэмжлэгдсэн хэмжил зүйн лабораторийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

132

Боловсрол, соёл, санхүүгийн хяналт

Боловсрол

6,1

Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

133

6,2

Ерөнхий боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

134

6,3

Мэргэжлийн боловсролын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

135

6,4

Дээд боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

136

6,9

Боловсрол, соёлын газрыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

137

Соёл

6,5

Музейн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

138

6,6

Номын сангийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас 

 Татаж авах...

Нэмэлт өөрчлөлт орсон

139

6,7

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

140

Санхүү

7,1

Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудасс

 Татаж авах...

Хуучин

141

7,2

Төсөвт байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

142

 

Тусгай хяналт

8,1

Зэвсэгт хүчний анги салбарын бэлэн байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

143

8,2

 Хорих ангийн харуул хамгаалалтын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

144

8,3

Гэрээт харуул, хамгаалалтын байгууллагын бэлэн байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

145

8,4

Цагдаагийн байгууллагын бэлэн байдлыг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

146

8,5

Онцгой байдлын байгууллагын бэлэн байдлынг шалгах хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

147

 Хилийн мэргэжлийн  хяналт

9,1,1

Мал, амьтан импортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

148

9,1,2

Малын эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл импортлох үеийн хяналтын хуудас

 Татаж авах...

Хуучин

149

9,1,3

Мал, амьтны гаралтай түүхий эдийг импортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

150

9,2

Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн импортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

151

9,3

Хүнс, хүнсний бүтээгдэхүүн импортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

152

9,4

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

153

9,5

Химийн хорт болон аюултай бодисыг импортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах...

Хуучин

Нийт хяналтын хуудасны тоо

164

 

 

 

Нэрс

Link

1

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 13 тушаал

Татаж авах...

2

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 57 тушаал

Татаж авах...

3

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 82 тушаал

Татаж авах...

4

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 143 тушаал

Татаж авах...

5

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 175 тушаал

Татаж авах...

6

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 13 тушаалын хавсралт

Татаж авах...

7

Хяналт шалгалтад хяналтын хуудас хэрэглэх журам

Татаж авах...

8

Хяналтын хуудас боловсруулах аргачлал

Татаж авах...

9

Хяналтын хуудасны мэдээллийг нэгтгэх хялбар системтэй ажиллах зөвлөмж

Татаж авах...

10

Эрсдэлийн үнэлгээболон хяналтын хуудасны нэгтгэлийн санд мэдээлэл бүртгэх

Татаж авах...

 

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТАД ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

Comments  

 
+2 #2 Admin1 2013-02-14 10:49
Хүнсний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон тул хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлийн бүх хяналтын хуудсуудыг шинэчилэн боловсруулж 3-р сарын 1-нд вэб дээр байршуулна
Quote
 
 
+3 #1 Water 2013-02-05 10:18
Ус, рашааны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас TATAJ AVJ BOLOHGUI BGAG ZASJ UGNU UU BAYARLALAA
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.